Programul StartUP Nation Romania 2018


.

Romania Start-Up Nation este un program cu finantare nerambursabila 100%, are acoperire la nivel national, poate fi implementat atat in mediul rural, cat si in mediul urban.
Programul se va lansa in prima jumatate a lunii iunie, avand o perioada de inscriere (depunere proiecte) de 30 zile, urmata de o perioada de verificare a proiectelor, de 30 de zile.


Conditii de aplicare Startup Nation• Firme infiintate in mediul URBAN sau RURAL

• Firme infiintate dupa data 30.01.2017

• Firme fara datorii la bugetul general si bugetele locale

• Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul programului o singura data

• Asociatii sau actionarii care detin mai multe societatii nu pot aplica în cadrul prezentului program decat cu o singura societate

• Firme infiintate de persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat in alta firma care desfasoara sau a desfasurat activitati autorizate pentru acelasi cod CAEN in ultimii 2 ani

• Sa creeze cel putin un loc de munca, insa ideal ar fi sa creeze doua locuri de munca, pentru a obtine punctaj mai mare

• Angajatii nu se pot transfera de pe o firma existenta (firme avand aceiasi asociati/actionari) pe firma solicitanta, trebuie sa creeze noi locuri de munca

Aplicatia va ramane deschisa timp de 30 de zile. Beneficiare ale prevederilor Programului Start-Up Nation 2018 sunt societatile infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, care activeaza in domeniile productiei, industriilor creative, serviciilor si comertului. Potrivit Ministerului pentru Mediul de Afaceri, pentru a participa la program, societatile trebuie sa creeze cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata si sa mentina locul de munca ocupat cel putin doi ani dupa finalizarea implementarii proiectului.

Potrivit Ministerului pentru Mediul de Afaceri, „in maxim 1 an de la intrarea in vigoare a acordului de finantare, dar nu mai tarziu de 28 iunie al anului urmator semnarii acordului de finantare pentru dosarele admise in buget si 15 noiembrie al anului urmator semnarii acordului de finantare pentru dosarele admise in afara bugetului si care intra la finantare in urma eliberarii de buget, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia aferenta cererii de plata/ rambursare la sediul AIMMAIPE. Documentatia de decont poate fi depusa in maximum 2 tranșe, respectiv prima transa pentru avans si a doua transa pentru cerere de plata/ rambursare”.

In cadrul celei de-a doua editii a programului Start-Up Nation, statul pune explicit interdictie finantarii afacerilor cu generarea de criptomonede, precum Bitcoin si altele.
De asemenea, NU vor primi finantare cheltuielile aferente activitatilor de:

• astrologie si spiritism, inclusiv on-line,
• servicii de escorta,
• servicii de stabilire a intalnirilor,
• video chat,
• servicii ale agentiilor matrimoniale,
• video chat on-line pentru consiliere matrimoniala si psihologica.

Cheltuieli eligibile Startup Nation

Start-Up Nation 2018-2019 va finanta o serie de cheltuieli eligibile, printre care:

• Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC;
• Pentru punctaj suplimentar, sunt asimilate urmatoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joaca si sali de sport, fitness, x-body si de forta, drone, terenuri artificiale pentru sport. ;
• Echipamentele tehnologice, conform grilei de punctaj, fac referire la toate bunurile descrise in grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. ;
• Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face prin evaluarea unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie/ prestari servicii/ comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, la momentul achizitiei. Din categoria „spatii” fac parte corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli, nu este necesar raportul ANEVAR.
• Mijloace de transport, precum: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu/ fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri în contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri.
• Pentru activitatile de inchirieri masini, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Pentru alte activitati in afara celor prevazute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului cu justificarea necesitatii achizitionarii acestora in planul de afaceri, în valoare eligibila de maxim 36000 lei si maxim 1 autoturism/ beneficiar.
• Achizitionarea de piese de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
• Achizitionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice cu scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
• Achizitionarea de echipamente de incalzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
• salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert; Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in transa a doua in baza cererii beneficiarului insotita de documentele care sa ateste angajarea numarului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;
• Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, in valoare eligibila de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibila cheltuiala cu realizarea de pagini web.
• Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
• Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei;
• Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
• Consultanta pentru intocmirea documentatiei in ceea ce priveste obtinerea finantarii in cadrul prezentului program si pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei, decontabila in ultima cerere de rambursare/ plata; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse în cod CAEN clasa 70. societatile, asociatii/ actionarii societaților care furnizeaza servicii de consultanța în cadrul programului start Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.
• Programe software necesare la desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantare, inclusiv licente, in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. software pentru comertul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicita finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maxima eligibila pentru software comert on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfasurarii activitatii (programe software la comanda) pentru care se solicita finantare.
• Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
• doua placute informative obligatorii in valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:
- una in interiorul spațiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc)
-una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc)

Pentru obtinerea punctajului, atat sediul social cat si locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pana la finalizarea implementarii proiectului, sediul social si locatia implementarii trebuie mentinute in tipul de localitati pentru care a obtinut punctaj.

Activele achizitionate trebuie sa fie noi (cu exceptia spatiilor pentru care se solicita raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea exista la locul implementarii proiectului si dupa caz, sunt puse in functiune, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. In caz contrar, ajutorul financiar nu se acorda.

Cheltuieli neeligibile Startup Nation

• Active achizitionate in sistem de leasing, second hand, si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

• TVA-ul pentru firme platitoare de TVA

• Cheltuielile privind avizele sau alte taxe, comisioane, transport, punerea in functiune

Activitati finantateProgramare IT (CAEN: 6201)
Productie
Industrii Creative
Servicii
Comert si Alte activitati

Evaluare proiect


Punctajul minim, pe care trebuie sa il obtineti pentru a fi acceptat in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii, este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Grila de punctaj

Evaluarea se face in ordinea punctajului, pe urmatoarea grila de punctaj:

Domeniu de activitate:

• Productie - 30 puncte
• Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014 - 30 puncte
• Comert si alte activitati - 10 puncte.
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca pe durata nedeterminata in cadrul intreprinderii

• Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, creat în plus fata de cel prevazut la art. 4 alin. (1) - 10 puncte
• Cel putin un loc de munca ocupat de persoana defavorizata/ absolvent dupa anul 2012/ somer - 5 puncte

Densitate IMM

• Pentru localitatile (rural sau urban) din judetele** in care numar de IMM la nivel judetean/ 100 locuitori < 4 - 20 puncte
• Pentru localitatile (rural sau urban) din judetele** in care numar de IMM la nivel judetean/ 100 locuitori >= 4 - 5 puncte

Criterii aferente investitiei:

• Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii in pondere mai mare sau egala cu 60% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile - 10 puncte
• Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile - 5 puncte

Criterii aferente asociatilor/ actionarilor:

Nici unul dintre actionarii/asociatii solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic intr-o societate comerciala care a fost declarata in insolventa sau faliment in ultimii 5 ani (2013; 2014; 2015; 2016; 2017) - 25 puncte

Depunere proiect

Inscrierea se va face online, timp de 30 de zile, incepand cu prima jumatate a lunii iunie, insa nu se stie data exacta.

Pachet servicii Start-UP Nation 2018


Serviciile sunt decontate 100% prin proiect!

De ce sa apelezi la noi?


Ai toate serviciile necesare depunerii si implementarii proiectului intr-un singur loc, oferite de profesionisti!

1. Intocmim cererea de finantare si Planul de afaceri
2. Te ajutam cu inscrierea on-line a proiectului
3. Oferim consultanta in implementarea proiectului (intocmire cereri de plata) si rapoarte de progres anuale (pe perioada de implementare proiect si monitorizare proiect)
4. Iti realizam website-ul si ne ocupam de identitatea afacerii tale
5. Iti promovam afacerea prin mai multe canale